Lokale kjelder: – Norsk ambassadør besøker Kashmir

Den norske ambassadøren til India er med i ein diplomat-delegasjon som besøker den indiskkontrollerte delen av Kashmir denne veka, melder lokale styresmakter.
utenriks

Diplomatar frå 15 land, inkludert ambassadørane frå USA, Sør-Korea, Bangladesh og Vietnam, er ein del av gruppa, opplyser ein tenestemann i delstaten Jammu og Kashmir. Etter planen skal diplomatane møte representantar for sivilsamfunnet og for dei lokale styresmaktene, mellom dei guvernør GC Murmu.

Første besøk

Dette er første gong utanlandske diplomatar besøker den omstridde regionen sidan den indiske regjeringa i august trekte tilbake spesialstatusen til regionen og innførte restriksjonar på reiser og kommunikasjon. India har fått kraftig kritikk for framferda si.

Fleire av restriksjonane er sidan heva, men regionen er framleis utan internett. Det er stort militært nærvær, og fleire hundre politikarar sit framleis fengsla.

Det to dagar lange ambassadørbesøket denne veka blir oppfatta som ein måte å strekke ut ei diplomatisk hand. Ingen av ambassadørane i EU-landa er med i gruppa, men regjeringskjelder seier dei skal på eit separat besøk.

Omstridt og delt

Kashmir, som ligg i grenseområdet mellom India og Pakistan i Kashmir, har vore omstridt sidan dei to landa fekk sjølvstende frå Storbritannia i 1947. Regionen er den einaste i India der muslimar utgjer fleirtalet i befolkninga.

Det har vore fleire væpna konfliktar mellom dei to nabolanda om Kashmir, og regionen er i praksis delt i to – éin del kontrollert av India og éin del kontrollert av Pakistan. I den indiske delen har det gått føre seg eit separatistopprør sidan 1980-talet.

(©NPK)