Venstre fremjar forslag om diplomatisk boikott av idrettsarrangement

Venstre vil at Stortinget pressar regjeringa til ikkje å sende offisielle representantar til vinter-OL i Kina i februar.
sport

I eit representantforslag frå Venstre-leiar Guri Melby og Grunde Almeland blir det foreslått at Stortinget ber regjeringa sikre at ingen representantar for det offentlege Norge besøker vinter-OL eller dei paralympiske leikane i Beijing i 2022.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har allereie kunngjort at ho reiser til Paralympics i Kina i mars 2022. Ein annan statsråd vil representere Noreg under OL ein månad tidlegare.

Venstre-representantane vil òg at Noreg meir generelt tek i bruk diplomatisk boikott som verkemiddel når idrettsarrangement blir organisert av autoritære regime. Dette inneber at Noreg ikkje sender offisielle representantar til arrangørlandet, som statsminister og statsrådar.

– Autoritære regime bruker internasjonale idrettsarrangement for å styrkje sin eigen posisjon i eige land og internasjonalt … Sidan «sportsvasking» har vorte eit stadig meir utbreidd fenomen, bør regjeringa ta ein prinsipiell gjennomgang av haldninga si til å sende representantar for fellesskapet til konkurransar organisert av autoritære regime, skriv Melby og Almeland i forslaget.

På spørsmål i Stortingets spørjetime har Trettebergstuen sagt at regjeringa ikkje reknar diplomatisk boikott som eit klokt verkemiddel. Det slår ikkje Venstre seg til ro med.

(©NPK)