Gryande krav om VM-boikott i norsk fotball kan påverke fotballtoppane

Kravet om boikott av fotball-VM kjem no frå fotballen sjølv. Tre klubbar vil ha boikott, og minst fire vurderer saka. Det kan påverke fotballtoppane.
sport

Fotballpresident Terje Svendsen seier at Norges Fotballforbund har prøvd å betre forholdet til gjestearbeidarane i Qatar gjennom dialog, besøk i Qatar og kritikk av det han kallar uakseptable forhold.

– Det har vore linja vår, og så vil det vere ein diskusjon i fotballfamilien om korleis vi skal handtere spørsmålet vidare framover. Haldninga vår så langt har vore å følgje Amnesty Internationals tilråding om å påverke i staden for å boikotte. Så vil vi måtte lytte til kva fotballfamilien meiner er riktig strategi, seier Svendsen til NTB.

– Vi har stor forståing for at Qatar-VM bekymrar fotballen, og vi synest det er bra at også klubbar engasjerer seg i spørsmålet, for det bidreg til meir merksemd rundt det, seier fotballpresidenten.

Krav frå Tromsø

Tromsø gjekk fredag ut og kravde at Noreg boikottar fotball-VM i Qatar neste år. Det gjer klubben etter at The Guardian publiserte ein rapport som hevdar 6.500 framandarbeidarar har mista livet i førebuingane til fotballfesten.

Desse tala er omdiskuterte, men at Qatar over tid har fått massiv kritikk for forholda til arbeidarane som gjer VM mogleg, er udiskuterbart.

NTB har sjekka stemninga i resten av dei eliteserieklubbane. Strømsgodset og Viking stiller seg bak Tromsøs krav, medan Rosenborg, Odd, Stabæk og Vålerenga varslar at saka skal opp på årsmøta i klubbane.

– Vi støttar Tromsø i dette og oppmodar NFF til å følgje opp, seier dagleg leiar Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset til NTB.

Viking skriv på Twitter at «vi må få kampen mot sportsvasking på agendaen».

Vålerenga vil ta opp saka på eit styremøte førstkommande måndag. Så skal årsmøtet seie sitt.

– Det er fremja eit konkret forslag som går på dette, der medlemmene då også blir involverte, seier dagleg leiar Erik Espeseth i Vålerenga.

– Boikott kan bli aktuelt

Cato Haug, styreleiar i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball, følgjer debatten med spenning. Han seier at NTFs linje har vore å stå bak Norges Fotballforbunds strategi om å prøve å påverke gjennom dialog med arrangøren.

– Diplomati er det som har vore prøvd. Det er ei haldning vi òg står bak. Om boikott er eit fornuftig tiltak, må kvar klubb få vurdere. På eit tidspunkt kan det vere aktuelt, men om vi er der no, får vere usagt, seier Haug til NTB.

Han legg til at NTF er i dialog med ligaforeiningane i Norden og Europa om spørsmålet.

– Eg synest det er positivt at klubbane våre engasjerer seg, seier Haug.

Vil ha felles fråsegn

Kristiansunds daglege leiar Kjetil Thorsen seier til NTB at klubben eventuelt vil stille seg bak ei felles fråsegn frå NTF.

– Er det aktuelt for dykk å komme med ei eiga fråsegn, eller vil de stå ved NFFs linje?

– Vi kan komme med ei eiga fråsegn, men så langt har det ikkje vore grunnlag for det sidan vi har støtta NFFs linje. Vi har òg eit årsmøte i mars, og dette er endå ei sak som vil bli diskutert der, seier Haug.

Saka kjem òg til å bli del av årsmøta til fleire av klubbane. Rosenborgs supporterar i Kjernen starta fredag ei mobilisering for å få RBK-medlemmer til å stemme for boikott på årsmøtet i klubben.

Rosenborgs daglege leiar Tove Moe Dyrhaug vil ikkje svare på om klubben stiller seg bak TILs boikottkrav før saka er behandla på årsmøtet.

Solbakken: – Uakseptabelt

Herrelandslagssjef Ståle Solbakken seier til VG at det som har gått føre seg i Qatar, er uakseptabelt. Han stiller likevel spørsmål ved om boikott er riktig løysing.

– Kva kan vi saman få til? Det er ingen som på eit moralsk prinsipielt grunnlag kan seie at ein boikott er noko anna enn ein god aksjon. Det kan lett blir forsvart på alle moglege måtar. Men er det som gjer at arbeidarane får det betre på sikt? spør landslagssjefen.

– Det er diskusjonen om kva som vil fungere best, som no må fram, seier han til VG.

Meiner dialogen har feila

Tromsø skriv i fråsegna si at klubben har støtta linja om å gå i dialog med og kritisere Qatar, men at utviklinga viser at den strategien ikkje ber frukter.

– Kritikken og dialogen har ikkje ført fram. Nyleg publiserte The Guardian ein rapport som viser enormt mange døde framandarbeidarar. Tala er nedslåande. Strategien som har vore følgt, har ikkje gitt nødvendige resultat, og vi føler det er tid for å gå vidare til neste steg; boikott, skriv klubben.(©NPK)