NFF fekk nye millionar frå krisepakken til regjeringa: 75 prosent går tilbake til toppklubbane

Norges Fotballforbund fekk nye 19,3 millionar frå den tredje krisepakken frå kulturdepartementet. Toppklubbane får nesten 15 millionar av pengane.
sport

Sist fredag gjennomførte Lotteri- og stiftelsestilsynet den femte utbetalinga frå krisepakke nummer tre til idretten og det frivillige. Totalt vart meir enn 65 millionar kroner fordelte på 154 ulike søknader.

Norges Fotballforbund fekk mest i denne runden. Utbetalinga lyder på drygt 19,3 millionar kroner og kjem i tillegg til dei 28,5 millionane forbundet fekk frå same krisepakke tidleg i januar.

Kompensasjonsbeløpet på fredag var tilsynelatande betydeleg mindre enn det NFF hadde søkt om. I januar lydde den korresponderande søknaden på drygt 49 millionar, og det ville utløyst ein kompensasjon på 34,5 millionar dersom han hadde vorte innvilga i sin heilskap.

NFFs økonomidirektør og assisterande generalsekretær, Kai-Erik Arstad, opplyser til NTB at søknaden var basert på eit «worst-case»-scenario.

– Vi kontakta tilsynet då biletet endra seg og korrigerte søknaden til 27,5 millionar. Vi fekk det som var maksimalbeløpet, seier Arstad.

Han fortel at 75 prosent av pengane går til toppklubbane i dei to øvste divisjonane på herresida. Det vil seie snautt 14,5 millionar kroner.

Krisepakkeordninga opnar for å kompensere mellom 50 og 70 prosent av godkjent søknadsbeløp, avhengig av om arrangementet det blir søkt kompensasjon for heilt eller delvis lét seg gjennomføre, eller om det måtte avlysast i sin heilskap.

EM-kompensasjon

NFF har søkt om kompensasjon for tapte inntekter knytt til ei rekkje arrangement. Fotball-NM for menn måtte avlysast førre sesong som følgje av viruspandemien, og ei rekkje landskampar måtte spelast for tomme tribunar.

Forbundet har samla fått utbetalt i underkant av 48 millionar frå krisepakke tre.

Betydelege beløp har òg gått til Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund. Handballen fekk i førre utbetalingsrunde 27. januar snaue 27,3 millionar kroner knytt til «avlysinga» av Noregs del av handball-EM for kvinner før jul.

Noreg hadde i utgangspunktet arrangøransvaret saman med Danmark, men strenge norske smittevernavgjerder gjorde at det likevel ikkje lét seg gjere å arrangere kampar i Trondheim.

720 millionar

Ishockeyforbundet har på si side fått 26,4 millionar kroner. Forbundet søkte på vegner av eliteserieklubbane om kompensasjon for tapte inntekter knytte mellom anna til billettsal, kiosksal, servering og parkering.

Ut frå spesifikasjonane i søknadene som vart sende inn, har Storhamar, Stavanger og Vålerenga lide dei største tapa.

Så langt har Lotteritilsynet i alt utbetalt over 720 millionar kroner for over 24.000 arrangement og aktivitetar i krisepakke tre. 6372 av 6595 søknader er ferdigbehandla.

Krisepakken gjeld for arrangement gjennomført i perioden 12. mars til 31. desember i fjor. Pakken har ei totalramme på éin milliard kroner. I krisepakke nummer éin og to vart det utbetalt til saman 1,3 milliardar kroner til lag og foreiningar.

Rett før jul offentleggjorde Kulturdepartementet at nye 1,185 milliardar kroner er sette av til stimuleringsordningar for idretten og det frivillige for første halvår i 2021. Regelverket for denne ordninga er enno ikkje fastsett.


(©NPK)