54 klager på at Newtons klimaserie skremmer barn

Det er komme inn 54 klager på at TV-serien «Ikke gjør dette mot klimaet» skremmer barn. No skal Newton-serien takast opp i Kringkastingsrådet.
innenriks

TV-serien hadde premiere 1. oktober og tek for seg kva som skjer når klimaet forandrar seg, og skal lære barn kva ein kan gjere for å hjelpe planeten, melder NRK.

Fleire av klagarane meiner programleiarane i Newton driv med faktafeil, skremselspropaganda og klimapropaganda og skremmer barn som ser på serien.

Spesialrådgivar Erik Skarrud i Kringkastingsrådet seier at han ikkje er overraska over talet på klager og at redaksjonelt innhald om klima ofte resulterer i klager.

– Det som er litt spesielt med desse klagene, er at ein god del av dei kom før programmet var send, seier Skarrud.

NRK Super-sjef Hildri Gulliksen peikar på at klimaendringar er ein av vår tids mest krevjande utfordringar og at det er viktig å snakke med barn om vanskelege tema. Ho er heller ikkje overraska over at det har komme klager.

 – Vi kjenner oss likevel ikkje igjen i omgrep som klimapropaganda og skremselspropaganda, seier ho.

Newton-serien blir behandla i møtet til rådet 28. oktober.

(©NPK)