37.000 veljarar bak kvar MDG-representant – 4.900 bak Irene Ojala

111.000 stemmer på MDG førte berre til tre stortingsrepresentantar. Bak nokre utjamningsmandat står det berre nokre tusen veljarar.
innenriks

Til saman er det rundt éin stortingsrepresentant per 17.200 veljarar i Noreg, men utslaga er store for partia rundt sperregrensa. Det står litt over 37.000 veljarar bak kvar av MDGs tre representantar, medan rundt 14.000 stemde på Sp for kvar representant dei fekk. KrF har 36.700 veljarar bak kvar av dei tre representantane sine.

Partiet med færrast stemmer i ryggen per representant er utvilsamt Pasientfokus. Partiet stilte i Finnmark og fekk 4.908 stemmer. Det var nok til å sikre eit direktemandat til Irene Ojala i det nordlegaste valdistriktet i landet.

Under 17.000 veljarar bak kvar representant

For resten av partia som enda på Stortinget, er det mellom 15.800 og 17.000 stemmer bak kvar representant. To parti fekk meir enn 17.000 stemmer utan å komme på Stortinget i det heile: Demokratane (33.345) og Pensjonistpartiet (18.719). I tillegg vart det gitt 17.837 blanke stemmer.

Både KrF og MDG var svært nær sperregrensa, som ville gitt dei 6–7 mandat. Dermed ville talet på veljarar bak kvar representant òg vorte halvert.

Bjørlo inne med under 2.000 stemmer

Ordninga med utjamningsmandat fører òg til at nokre representantar får mandat trass ein svært låg del av stemmene i det valdistriktet.

Venstres Alfred Bjørlo er vald inn frå Sogn og Fjordane trass at partiet hans berre fekk 1.941 stemmer og 3,3 prosent oppslutning i valdistriktet. Ingvild Wetrhus Thorsvik kjem inn frå Vest-Agder på utjamningsmandat trass at Venstre berre fekk 3,5 prosent der. Venstre er òg innehavar av ein «rekord» i denne samanhengen: trass at dei berre fekk 826 stemmer i Finnmark i 2005, 2,2 prosent av totalen, vart listetopp Vera Lysklætt valt inn på utjamningsmandatet i fylket.

Raudt fekk 3,9 prosent av stemmene i Nord-Trøndelag og 3,7 prosent i Rogaland, men fekk likevel inn Hanne Lise Fahsing og Mimir Kristjansson frå desse distrikta.


(©NPK)