Frp kan skjerpe reglane for utkasting

Framover kan det bli enklare for Framstegspartiet å kaste ut medlemmer. Det kan bidra til å stagge uro i partiet, meiner lokallag.
innenriks

Medlemmer som bryt reglane i partiet, skal frå no av kunne kastast rett ut, ifølgje eit forslag til vedtektsendring som Frp-landsstyret har godkjend.

Vedtektsendringa skal behandlast på landsmøtet i partiet laurdag, som opnar med Siv Jensens avskjedstale etter 15 år i førarsetet i Frp.

«Medlemmer som gjennom sin utmelding eller offentlig handling søker å skade partiet, partiets tillitsvalgte eller folkevalgtes omdømme, anses som aktivt utmeldt», heiter det i forslaget.

Korte ned prosessen

Med eit pennestrøk blir dermed noverande sanksjonsmoglegheiter som mellombels utestenging, det å ta frå ein person moglegheita til å ta verv, eller å avgrense retten til å delta på møte og arrangement fjerna.

I staden ber det altså rett ut.

– Det handlar rett og slett om å korte ned prosessen. I det siste har vi hatt veldig lange prosessar for å stagge konfliktar. Dette kan bidra til å gjere det tydelegare kva ein risikerer om ein kjem med utspel som går mot partiet, seier Torbjørn Espelien i Bærum Frp, som står bak forslaget.

– Kva slags handlingar kan det vere snakk om?

– Det blir jo eit tolkingsspørsmål. Men ein skal til dømes ikkje bruke media til å trakassere partifellar. Organisatoriske prosessar skal takast internt, seier Espelien.

Eit vedtak om utkasting kan ankast. Men er ein først kasta ut, kan ein ikkje bli medlem igjen før fylkesstyret med to tredels fleirtal har godkjent ein søknad om gjenopptaking av medlemskapen, ifølgje forslaget.

Uro og strid

Det siste halvåret har det vore mykje uro og indre strid i Frp.

I desember i fjor vart leiaren for Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, ekskludert etter utsegner om at han ville vrake Siv Jensen frå stortingslista i Oslo og dra partiet i nasjonalkonservativ retning.

Då leier Arne Østreng i bydelslaget Nordre Aker Frp i skarpe ordelag kritiserte avgjerda, fekk han sjølv varsel om eksklusjon.

I vinter vart tidlegare leiar i Tvedestrand Frp Silje Flaten Haugli suspendert etter å ha komme med kritiske utsegner om Sylvi Listhaug, som laurdag overtek som partileiar.

Haugli har no meldt seg ut av Frp.

Torsdag melde heile kommunestyregruppa i Halden Frp seg ut i protest mot retninga partiet har teke. I fjor haust vart heile Bergen Frp sett under administrasjon.

(©NPK)