Relasjon mellom offer og drapssikta kvinne i Halden

Politiet stadfestar at det var ein relasjon mellom offeret og kvinna i 40-åra som er sikta for drap i ei leilegheit i Halden måndag kveld.
innenriks

Politiet vart varsla av AMK ved 22-tida måndag kveld etter at ein person hadde komme alvorleg til skade i ei leilegheit i eit lite burettslag i sentrum av Halden. Det vart sett i verk livreddande tiltak, men klokka 23 vart offeret erklært død på staden.

– Ei kvinne i 40-åra er sikta etter hendinga og vil bli avhøyrt i løpet av dagen. Vi kan opplyse om at det var ein relasjon mellom den sikta og den som er drepen, men vil førebels ikkje utdjupe noko rundt dette, seier påtaleansvarleg Anders Svarholt i Aust politidistrikt til NTB.

Han seier at politiet har kontroll på eit våpen dei meiner vart brukte då drapet skjedde.

Rop om hjelp

Naboar i området rundt leilegheita der drapet skjedde, fortel at det var bråk og rop om hjelp måndag kveld.

– Det var tre desperate rop om hjelp, og det var heilt tydeleg at noko alvorleg var i ferd med å skje. Det høyrdest ut som det stod om liv og død, sa Natasha Hammerø til Halden Arbeiderblad tysdag morgon.

Dei tekniske undersøkingane på åstaden var stort sett ferdige tysdag formiddag, men den taktiske etterforskinga gjekk føre seg for fullt. Den sikta kvinna har fått oppnemnt ein forsvarar, advokat Kristin Morch, som vil hjelpe henne under det kommande avhøyret.

Sakkunnig

– Under avhøyret vil òg ein rettsoppnemnd sakkunnig vere til stades for å gjere ein prejudisiell observasjon av den sikta. Vi er førebels ikkje av den oppfatninga at sikta var utilrekneleg eller noko, men sidan dette er ei alvorleg sak, blir ein slik observasjon gjort rutinemessig, seier Svarholt.

Alle pårørande til dei involverte partane var tysdag morgon varsla, men politiet var likevel tilbakehaldne med å gi utdjupande opplysningar om offeret og eit vitne som var til stades i leilegheita då drapet skjedde.

– Førebels må vi verne etterforskinga noko og avvente kva den sikta kvinna seier i avhøyr. Offeret vil òg bli obdusert i dag eller i morgon, seier Svarholt.