Nordmenn meir fornøgd med radiotilbodet

Eit klart fleirtal av dei spurde seier dei er fornøgd med radiotilbodet. Delen fornøgde lyttarar har auka med 8 prosentpoeng til 63 prosent.
innenriks

Det viser ei spørjeundersøking som Medietilsynet står bak.

I undersøkinga seier 63 prosent av dei spurde at dei er fornøgde eller svært fornøgde med radiotilbodet generelt. Undersøkinga vart gjort i september i år.

I fjor låg delen på 55 prosent.

Det kjem òg fram i undersøkinga at nesten alle radiolyttarar – 97 prosent – dagleg lyttar til radio digitalt.

FM-sendingane frå dei riksdekkjande radioaktørane Radio Norge, P4 og NRK vart avvikla regionvis i 2017. Sidan har all rikssend radio i Noreg vore digital, medan mange lokalradiokanalar framleis sender over FM-nettet.

Berre 3 prosent i undersøkinga oppgir at dei berre bruker FM-radio.

(©NPK)