Nobelkomiteen droppar fredsprisutdeling i Oslo rådhus

Det blir inga utdeling av Nobels fredspris i Oslo rådhus i år. I staden blir det eit nedskalert arrangement i Universitetsaulaen.
innenriks

– Det er to hovudgrunnar til at årets utdeling i rådhuset er avlyst: I Sverige er utdelinga av dei andre nobelprisane, som vanlegvis finn stad i konserthuset i Stockholm, avlyst. Vi ønskjer å samordne oss med Stockholm, og vi vil markere at dette er eit unntaksår. Då er det fint å leggje utdelinga til eit anna lokale, seier Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen, til NRK.

– For det andre kunne vi ikkje ha hatt fleire enn 200 menneske i rådhuset – i ein sal som eigentleg har plass til 1.000 – så det ville ha sett veldig glissent ut.

Nobelprisen har vorte delt ut i Oslo rådhus i over 30 år. I år blir det i staden ei nedskalert prisutdeling i Universitetsaulaen, der fredsprisen vart delt ut i åra mellom 1947 og 1989. Der blir det rundt 100 gjester.

Kven som får årets Nobels fredspris, blir klart fredag 9. oktober. På grunn av pandemien er det uviss om vinnaren kan komme til Oslo for å få prisen. Derfor blir det lagt opp til at vedkommande er med på utdelingsseremonien digitalt.

(©NPK)