Forslag om forbod mot machete blir sendt på høyring

Justisdepartementet vurderer endringar i våpenforskrifta slik at det å eige og kjøpe machete eller lange knivar med bladlengde over 25 centimeter blir forbode.
innenriks

Bakgrunnen for forslaget er mellom anna at Oslo politidistrikt har gitt uttrykk for at det har utvikla seg ein trend, spesielt innanfor gjengmiljø i Oslo, å væpne seg med machete.

I fjor haust vart det fremma eit representantforslag frå Ap-representantane Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jonas Gahr Støre der regjeringa vart beden om å legge til machetar i våpenforskrifta paragraf 9, men forslaget fekk ikkje fleirtal i Stortinget.

I dag er det forbode å eige elektrosjokkvåpen, peparspray, springknivar, batangaknivar, stilettar, slåsthanskar, batongar, karatepinnar, kastestjerner, blåserøyr og sprettertar. No foreslår regjeringa å føye machetar til lista over forbodne gjenstandar i våpenforskrifta paragraf 9.

Regjeringa vart samde om at dei ville innføre eit macheteforbod i Granavolden-plattforma i januar.

Frist for å sende inn høyringssvar er 21. februar 2020.

(©NPK)