Frp-toppar vil at partiet revurderer politisk retning etter valet

Partiveteran Carl I. Hagen ønsker seg eit evalueringsutval leidd av Sylvi Listhaug frå Framstegspartiet, medan Christian Tybring-Gjedde vil ha ein ny politikk.
innenriks

Etter valnedturen i kommune- og fylkestingsvalet har to av Frps største profilar gått ut med synet sitt på kva som trengst for at partiet skal vinne veljarar. Tidlegare partiformann meiner Frps politikk ikkje blir godt nok synleggjord.

– Når sentralstyret møtest på fredag bør det nedsetjast eit evalueringsutval, som til dømes Sylvi Listhaug kan leie. Utvalet må finne ei forklaring på det svake valresultatet, men også sjå framover mot 2021, seier Hagen til Dagbladet.

Bør gå ut

Han meiner Frp risikerer å få under 10 prosent og Høgre under 20 prosent ved neste val om regjeringa held fram som før, og at KrF og Venstre kan falle under sperregrensa på 4 prosent.

– Viss vi ikkje får synleggjort politikken vår, då får vi heller vurdere å forlate regjeringa, sa Hagen til VG før helga.

Frps stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde går for å byte politikken til partiet i staden.

Sterke meiningar

Til TV 2 seier Tybring-Gjedde at han vil skifte ut partifargen, fjerne «liberalistisk» frå programmet, og gjere Frp til eit nasjonalkonservativt parti. Nøyaktig kva for ein farge som passar Frp, er han usikker på, men resten har han sterke meiningar om.

– Liberalismen i den ekstreme forma si vil vere opne grenser, som ingen vil akseptere i dag, påpeikar han.

Vidare er står han sterkt på motstand mot globalisering med islamsk påverknad på den norske kulturen som ein av dei store truslane.

– Den globaliseringa som går føre seg i dag, meiner eg er heilt unaturleg, seier Tybring-Gjedde.

(©NPK)