190 asylsøkarar har fått assistert retur til heimlandet

I alt 190 tidlegare asylsøkarar er så lang i år returnerte til heimlandet med bistand frå norske styresmakter, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).
innenriks

41 av dei vart returnerte til Irak og 24 vart sende til Somalia.

Desse 190 kjem i tillegg til dei 4.292 personane som er tvangsutsende frå Noreg av Politets utlendingseining (PU) i dei ti første månadane.

Assistert retur er frivillig retur med bistand frå norske styresmakter for utlendingar som har fått avslag på asylsøknaden, eller andre utlendingar utan lovleg opphald som ønsker å reise tilbake til heimlandet. 38 av dei 190 vart følgde av politiet på reisa.

(©NPK)