Skal folkeveksten halde fram må det takast mange grep

foto