Av Turid Blålid, Måløy:

God Start risikerer å stå uten jordmødre  om kort tid. Situasjonen er svært alvorlig. Jordmødrene har varslet i mange år om at dette kunne skje om ikke Helse Førde klarte å rekruttere jordmødre. Nå er vi her, dessverre.

Vil unge kommende gravide bo her i ytre ( gamle Vågsøy, ytre Bremanger og gamle Selje) uten en trygg jordmortjeneste?

Saken har vært drøftet i prosjektgruppe med erfarne jordmødre fra God Start, Helse Førde, kommunale  ledere og brukerrepresentant for  de gravide. Vi trenger jordmødre 24/7, og da er jordmorsenter et bra alternativ til det vi har i dag.

Nå har de øverste lederne i kommunene kastet ballen  igjen tilbake til Helse Førde med beskjed om at de ønsker å videreføre det tilbudet som var ved oppstart.

Det gjør vi alle,  men Helse Førde kan ikke trylle fram jordmødre. Det er mangelvare over hele landet.

Jordmødrene på God Start har i mange år strekt seg langt for å klare å drifte tilbudet. Lange arbeidsdager, mange ekstra vakter og stor innsats for å få dette til.  Hva nå???

Barselavdelingen stenges til 1.september.

Fødselstallene våre er lave, vi trenger tilflytting av yngre som ønsker å få barn , vi trenger arbeidskraft i alle kommunene….

Men vil folk bo her uten jordmor?

Det haster med å finne en bærekrafig  løsning. Ikke igjen å forskyve  saken til oktober.