Stort engasjement

foto
Stad skipstunnel sett frå Kjøde. Foto: Kystverket/Snøhetta