NORSKOG er fornøyd med regjeringens satsing på skog