Det her er kanskje ikkje fasiten, men det er eit steg i rett retning

foto