Politisk debatt i Syvde

Av Einar Ebbesen, samfunnsdebattant:

Søndag 4. juni var det politisk debatt i Syvde der de aktuelle ordførerkandidater deltok. Debattlederen var Einar Vik Aarseth, direktør i Kystverket.

Ordførerkandidatene redegjorde for sine politiske program uten de helt store motsetninger. Det var samferdsel, skole, fergekutt og vindmøller som ble debattert mest.

Selv var jeg til stede for å høre om direktøren for Kystverket hadde en forklaring på hvorfor igangsettingen av Stad Skipstunnel atter en gang var utsatt - denne gang for å utrede om det var mulig å gjøre byggingen billigere.

Tror direktøren og møtelederen ble noe forbauset over å se meg der igjen; det ble et hyggelig gjensyn, men jeg gjorde ham oppmerksom på at jeg kom til å slakte alle argumenter for ytterligere utsettelse av tunnelen.

Siste nytt: Steinprøver Jeg er usikker på om det var dette som fikk debattlederen til å avslutte debatten uten at tunnelen kom på agendaen.

Etter debatten stilte jeg ham direkte spørsmålet om det var med hensikt han avsluttet debatten uten at tunnelen ble debattert. Han bare smilte og nikket. Han rett og slett «feiget ut», men det vel ikke så lett å argumentere for idiotiske pålegg fra departementet – og det har vært mange av dem!

Utredningen om hvorvidt sjøfarende ville finne tunnelåpningen var vel toppen av idiotiske argumenter. Og det at Kystverket skal ta nye steinprøver nå er jo bare fantastisk.

Kystverket har helt andre oppgaver, og Statens Vegvesen kunne fortelle meg at de aldri hadde tatt steinprøver ved bygging av noen av sine tunneler over og under vann, så hvorfor skal det plutselig tas steinprøver ved Stad Skipstunnel nå? Jeg mistenker ny trenering.

At kostnaden ved bygging av tunnelen skal være så viktig for politikerne er for meg uforståelig når man sammenligner kostnaden ved f.eks. Follobanen til 36,7 milliarder med ikke annet formål enn 11 minutters kortere reisetid. Follobanen fikk ytterligere 700 millioner for å utbedre feil som oppstod kort tid etter åpningen. Man må kunne spørre hvor stortingspolitikerne fra Vestlandet befinner seg.

Kraft nok Kraftforsyning var et tema som ble debattert der partiene hadde ulike syn på vindmøller. Argumentet for vindmøller var at vi trengte mer kraft. Vi har kraft nok i Norge, men tilslutningen til ACER har ført landet ut i dette uføret.

La det være klart: Det var Erna Solbergs regjering som sammen med AP forberedte Norges inntreden i det europeiske kraftforsynings-systemet/kraftmarkedet med et katastrofalt resultat (vanvittige strømpriser) Kort sagt reguleres markedet av ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) som altså lager retningslinjene for systemet. I Norge har NVE reguleringsmyndigheten, men EU styrer.

Under debatten den gang ble det innrømmet både fra Olje- og energiministeren Søviknes og Aps Barth Eide at å innlemme den tredje energimarkedspakken i EØS-avtalen medførte «noe myndighetsoverføring.»

Det er jo selve nøkkelpunktet at ACER overstyrer nasjonale «reguleringsmyndigheter» hvis ikke disse seg imellom ikke blir enige innen seks måneder.

Det ble innrømmet under debatten av herrene på ja-siden at jo, det kunne bli dyrere strøm i Norge hvis det for eksempel ble lagt kabler fra Norge til Storbritannia, men det var ikke en problemstilling da.

Dette sto Olje- og Energiministeren frekt og sa på direkten mens han hadde en konsesjonssøknad liggende på bordet. Til alt overmål var det svenske Vattenfall som hadde sendt konsesjonssøknaden.

Vindmøller = problemer

Når det gjelder vindmøller bør Vanylven kommune si nei.

67,4 prosent av vindmøllene er eid av utenlandske selskaper, og bare 12,1 prosent er statlig eid.

Det er pengene som rår, og vindmøllene vil ikke tilføre Vanylven noe positivt.

Vindmøller medfører en rekke problemer, men det vil jeg skrive om i et eget leserinnlegg. Det er trist å se hvordan norske ressurser selges ut av landet, noe Vanylven kommune selv har erfaring med.

I 2003 solgte staten den veldrevne og lønnsomme bergverksbedriften Olivin ut av landet.

Som kommunestyrerepresentant for Kystpartiet (eneste parti med programfestet NEI til salg av Norge) den gang ble jeg oppringt av statssekretæren i departementet med tilbud om at kommunen kunne overta hvis kommunen ville.

Tilbudet ble tatt opp i et kommunestyremøte der alle partier bortsett fra Kystpartiet stemte nei til tilbudet. Kampen som våre forfedre på Stortinget kjempet, fra unionsoppløsningen og frem til 1918 for å sikre den norske vannkraften og bergverksressurser til evigvarende norsk ressurs for hele folket, synes å være ofret for markedsliberalismen.

Ønsker Vanylven kommune alt godt for fremtiden.