Av: Erling Sande, Senterpartiet

I eit svarinnlegg til meg og Senterpartiet prøvar Høgre sin stortingsrepresentant Olve Grotle å bortforklare den merkbart store forskjellen det er mellom dei sakene Erna Solberg og Høgre løftar fram som viktige på Stortinget og i storbyane, og dei sakene folk lokalt i våre områder er opptatt av.

Grotle svarar ikkje på det eg spurte om, nemleg kvifor Høgre vil ta vekk viktige nye tiltak frå Senterpartiet og Arbeiderpartiet langs kysten som gratisferjer og reduserte ferjeprisar, auka pendlarfrådrag, bygdevekstmidlar. Det hjelper neppe å spørje ein gong til.

Men når Olve Grotle seier at det er feil at Høgre vil trappe opp arbeidet for å få sendt ny EU søknad og ikkje vil presse gjennom fleire kommunesamanslåingar, då må ein spørje seg om han i heile tatt var på Høgre sitt landsmøte eller har høyrt debattane i Stortinget dei siste månadane. I vårt opne samfunn kan heldigvis ein kvar gå tilbake og sjå kva formuleringar Høgre har brukt der.

I ei uttale vedtatt på Høgre sitt landsmøte 2022 heiter det mellom anna: «norsk EU medlemskap nå er blitt viktigere enn noen gang», og at partiet «vil innta en ledende rolle i en ny norsk EU-debatt»

Når det gjeld nye kommunesamanslåingar så er også landsmøtet til Høgre klokkeklart. Her er vedtaket:

«For å gjennomføre dette er det viktig å videreføre kommunereformen for å få større og mer robuste kommuner med tilgang på god fagkompetanse.»

I februar var høgre sin kommunalpolitiske talsmann Mudassar Kapur ute og sa at dei lokale Høgre-folkevalde blir utfordra på å ta «nabopraten» for å få til fleire samanslåingar.

Det er sjølvsagt greitt å meine dette – men Høgre må tåle å bli utfordra til debatt når nokre av oss har eit anna standpunkt også utanfor Oslogryta der desse standpunkta ikkje er så populære.

For Senterpartiet går til val på det tvert motsette av Høgre i desse sakene. Vi seier ja til nasjonalt sjølvstende og nei til meir sentralisering. No er hovudoppgåva å sikre gode tenester nær folk.