Opplæringslova må sikre likeverdig digital skulekvardag

foto