Innlegget er skrive av: Sylvi Listhaug, leder FrP og stortingsrepresentant for Møre og Romsdal

Frank Sve, samferdselspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Møre og Romsdal

Morten Stordalen, medlem av transportkomiteen og stortingsrepresentant for Vestfold

Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for Hordaland

Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Hordaland

Støre-regjeringen forskjøv byggestart av skipstunnelen på Stad fra 2022 til 2023. Nå er den blant flere samferdselsprosjekter med utrygg framtid i tiden fram mot framlegging av statsbudsjettet for 2023.

Nødvendigheten av en skipstunnel på Stad har vært synlig siden 1800-tallet, og prosjektet har ligget inne i Nasjonal Transportplan siden 2013. Stadlandet er kjent for å ha noe det tøffeste og farligste farvannet langs norskekysten. Tunnelen vil redusere risikoen for skipsulykker, redusere ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods.

Fisk og eksport vil kunne flyttes fra trailere til båt, og transporteres mer effektivt, rimeligere og mer miljøvennlig. Skal vi transportere gods mer miljøvennlig kan ikke regjeringen gå mot de tiltakene som faktisk fungerer. Tunellen vil også gjøre det mulig å reise effektivt med hurtigbåt mellom Bergen og Ålesund.

Etter at FrP sikret penger til prosjektet i statsbudsjettet for 2021 var planen at byggingen skulle starte i år. Dessverre utsatte regjeringen skipstunnelen i sitt statsbudsjett for 2022.

Næringslivet sliter, og vi trenger ny infrastruktur for å få fisk og eksport ut i verden. Det er en skandale om regjeringen nå vil tråkke på bremsen.  For å unngå en enda større krise må vi sørge for at prosjektene som er vedtatt, planlagt og prosjektert mens FrP satt i regjering faktisk blir bygget.

Det er beklagelig at hverken rikspressen i hovedstaden, Senterpartiet eller Arbeiderpartiet ser sammenhengen i hva som beveger seg utenfor Ring 1 i Oslo og langs vestlandskysten.

Når samfunnet sliter er staten den siste som bør dra i håndbrekket. Norge trenger handling, ikke dårligere infrastruktur og flere konkurser i næringslivet og byggebransjen.

Det er viktig for hele vestlandskysten at prosjektet nå kommer i gang uten flere utsettelser. For innbyggernes og næringslivets del må ikke samferdsel langs vestkysten bli en salderingspost eller stadig utsettes i regjeringens budsjett.