Av Anne-Karene Vederhus, referent:

2. mai var det tur med Stadlandet Pensjonistlag til Sør-Øyane på Mørekysten, til Voksa og Sandsøya. Målet var Voksa Kultursenter, og 35 pensjonistar frå Stadlandet/Selje fekk oppleve øysamfunnet på det vakraste med sol  frå skyfri himmel , grønkande bøar, kvitveis og kusymre i vegkantane. Vi starta frå Korsen kl. 10,00, og når alle var komne på bussen, orienterte turnemnda om opplegget for dagen og vi song ilag «Fagert er landet». Sjåfør var Roy Henning Rundereim som tok oss trygt fram og attende. Rygging på smale ferjelemmar både fram og attende ordna han greitt.

På Voksa møtte Karin Flatøy Svarstad oss ved Voksa Gjestehus, det gamle posthuset som er restaurert og innreia med  inventaret slik det var i gamle dagar i postkontoret.  I resten av huset m. påbygg var mange  innreia gjesterom med møblar frå 50-60-talet, alt fint, koselig og innbydande, ei perle av eit gjestehus!  Etter orientering og omvisning i post/gjestehuset gjekk vi opp til Grindahuset, eit nyoppført hus bygd etter den gamle grind-metoden, eit flott bygg med utsikt over havet og øyane. Der var dekka til lunch, og vi fekk servert Karin si deilige fiskesuppe og varmt, nysteikt brød.  Alle var svoltne, og  maten gjekk unna!

Karin fortalde om sitt virke med kulturtradisjonar i handverk, serleg utnytting av villsau-ull. Ho arbeider mykje i Vesterled og har kurs både på Shetland, Færøyane, Orkenøyane, Island og  t.o.m Grønland. Ho arrangerer også diverse kurs i ulike handverksgreiner  i Kultursenteret.  Sommerakademiet  har base her, og  det kjem gjestekunstnarar som underviser i m.a. akvarellmaling, toving m.m. Vi fekk kjøpe produkt av villsau-ull, strikkepakkar til vottar og lester og mange fine småting av villsau-ulla, mykje som Karin Flatøy sjølv har laga.

Etter lunch samla vi oss i bussen, og Karin var guide og fortalde om næringsliv, kvardagsliv og  busetnaden på øyane. Vi køyrde på «Mini Atlanterhavsvegen», vegen som bind øyane saman, til kyrkja på Sandsøya der vi fekk gå inn, benka oss og fekk ei god orientering om den 140 år gamle kyrkja. Altertavla og måleria som fyllte korveggen var veldig vakre, og i sakristiet fekk vi sjå den nye messehakelen. Dei hadde ein eldre messehakel  frå 1400-talet, men den var oppbevart i bank-kvelv og kom fram kun når det var bispevisitas.

Tilbake på Voksa vart det servert kaffi, kaker og frukt, og meir handel! Ferja la frå øya kl. 17,55, og heimturen gjekk langs Hakallestranda, Syltefjorden og til Stadlandet.  Takk til alle som deltok, til sjåfør Roy Henning og til vertskapet på Voksa Kultursenter.