Av Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson i Ap:

Arbeiderpartiet er ikke fornøyd før skolen er trygg for alle elever. Derfor har vi i statsbudsjettet satt av penger til viktige tiltak mot mobbing. Målet er en trygg og god skolehverdag for alle elever. Arbeidet med å motvirke mobbing må stå øverst på dagsorden for alle som jobber i og med skole. Skolene må forebygge og oppdage utrygge miljøer eller mobbing og gjøre noe med det før sakene blir store og vanskelige. Jeg mener det er vår oppgave å gjøre alt vi kan for at barn og unge har det bra, og er inkludert i felleskapet.

I statsbudsjettet har vi satt av penger til å prøve ut lokale beredskapsteam. Beredskapsteamene vil gi skolene tettere oppfølging av dedikerte ressurspersoner for å sikre raskere og bedre innsats der skolemiljøet ikke er godt.

Vi har styrket Læringsmiljøprosjektet. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager, skoler og kommuner som har slitt lenge med dårlig skolemiljø, og som har behov for veiledning utenfra. Skoler som har deltatt har gått fra å være over snittet til under snittet i mobbeandel. Prosjektet viser gode resultater, og det er et lyspunkt å se at skoler som jobber systematisk kan få til forandring.

Tall fra høsten 2023 viser en økning i antall elever som tar kontakt med statsforvalterne for å få hjelp i skolemiljøsaker. Tallene viser at skolene må bli bedre til å oppdage og håndtere mobbing før de blir store og vanskelige. Derfor har vi prioritert penger til statsforvalterne, for at flere skal få hjelp raskere.

Dette kommer i tillegg til de tiltakene vi allerede har, som for eksempel veiledningstilbud og støtte til kompetanseutvikling.

Mobbing er et stort samfunnsproblem, og barn som blir mobbet er mer utsatt for sykdom og problemer senere i livet. Arbeiderpartiet vil skjerpe innsatsen mot mobbing på skolen og prioritere det forebyggende arbeidet. Vi har alle et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing, både på skolen og på arbeidsplassen. Alle fortjener en oppvekst fri for mobbing.

Vårt mål er at alle skal glede seg til å gå på skolen. Ingen skal være redde for å oppleve mobbing verken på skoleveien, i friminuttene eller i timen. Vi skal gjøre alt vi kan for at ingen skal oppleve mobbing!