– Svært uheldig dersom interesserte aktørar velger ein annan stad å etablere seg

foto