Leiar

Stort engasjement

Stad skipstunnel sett frå Kjøde.   Foto: Kystverket/Snøhetta

Alt ligg til rette for å ta eit krafttak i regionen vår.

Meiningar

Det er stort engasjement i ytre når det gjeld næringsutvikling gjennom masseplassering frå Stad skipstunnel. Tidlegare i veka inviterte Stad kommune til møte der nettopp næringsutvikling gjennom masseplassring var tema.