Kommunedelplan sjøareal -vedtak for evig tid

Bygdefolket på Lote reagerer på planane om oppdrett utanfor Lotsstranda. No har Geir Aage Midnes på Lote skrive sine betraktningar.  Foto: Arkiv: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Meiningar

Vet politikerne i Stad kommune at oppdrettskonsesjonene gis for evig tid?

At for eksempel John Fredriksen eller Mitsubishi Motors kan eie sjøareal på Lotsstranda, Torheim eller Bryggja for alltid, så lenge de følger norsk lov?

Med hvilken rett og innsikt kan kommunen selge fellesgodene våre- i strid med de fleste lokalsamfunn?

Det kan synes som om åpne lakseoppdrett i fjordsystemene er en næring som er i tråd med intensjonene i det grønne skiftet.

Den politiske prosessen er klar. Lakseoppdrett i sin nåværende form er en formidabel pengemaskin. Vi må ha penger til å tette hullet i kommunekassa. Vi leker stolleken - de som argumenterer svakest eller er minst kommer ikke fram til stolen.

Dette er ikke en samlende prssess.

Her ligger det ikke faglige langtidsvurderinger til grunn.


I dag er ikke lakseoppdrett bærekraftig for miljøet.

Det er det blå fjøset-uten krav til gjødselhandtering. En konsesjon(780 tonn laks) gir mer utslipp til fjordene våre enn alle husstandene i Stad kommune.

Disse utslippene utsetter fjordsystemene for store og ukjente påvirkninger.

Og laksen- husdyret i det blå fjøset - står oppstallet så tett og utsettes for belastninger som gir en dødelighet uforenlig med intensjonene i dyrevelferdsloven.

Denne næringa blir ikke bærekraftig og framtidsretta før:

  • fisken blir behandla i tråd med dyrevelferdsloven intensjoner.
  • forspill og avføring blir tatt hånd om slik at fosfor og nitrogen kontrollert kommer inn i kretsløpet igjen.
  • husdyra(laksen) ikke kan rømme og skape problem for ville bestander.
  • man hindrer at smitte fra parasitter,bakterier og virus sprer seg ut i naturen.
  • bruk av medisin og kjemikalier(lusemidler,kopper) som har innvirkning på livsmiljøet blir redusert til et minimum.


En bør også tenke på energibruken i vår oljeknappere tid.

Er det framtidsretta å bruke knappe fossile ressurser til:

  • Transport av store mengder plantebaserte forstoffer fra andre siden av kloden(70% av lakseforet ).
  • Til å drifte anleggene.
  • Til å sende det ferdige produktet til forbrukerne i alle verdenshjørner.


Det bør være innlysende at åpne lakseoppdrett i fjordsystemene må være fortid.

Så jeg tenker at politikerne i Stad kommune snur i denne saken.

At de tar hensyn til framtidige generasjoner og lar fjordene våre ha et optimalt potensiale for ulik næringsaktivitet på vegen videre.