Stad Skipstunnel - Er løpet kjørt?

Jeg er veldig enig i det meste som har stått på trykk, men savner diskusjonen rundt samfunnsnytten for bruk av tunnelmassen fra Stad Skipstunnel til gode prosjekt, i kommunene i ytre Nordfjord og Vanylven.

Anfinn Sjåstad er listetopp og ordførerkandidat for Stad FrP.   Foto: Tormod Flatebø

Meiningar

Det har blitt mange gode innlegg om samfunnsnytten av Stad Skipstunnel i lokalpresse siden KS2 blei ferdig i fjor, også gode refleksjoner rundt finansieringen og kostnadene forbundet med byggingen av Stad Skipstunnel og den økte sikkerheten Stad Skipstunnel vil gi. Jeg er veldig enig i det meste som har stått på trykk, men savner diskusjonen rundt samfunnsnytten for bruk av tunnelmassen fra Stad Skipstunnel til gode prosjekt, i kommunene i ytre Nordfjord og Vanylven.

I både Vanylven og Vågsøy er det regulert større område i sjø for å ta imot store mengder med tunnelmasse, som sannsynlig blir gratis fraktet på lekter til ferdigregulerte sjødeponi, skal vi tru på Kystverket sine signaler. I Vertskommunen Selje, snart nye Stad kommune er ingen regulerte område for sjødeponi til masseplassering, utover sjødeponiet som er regulert midt i Moldefjorden for å dumpe massen fra Tunnelen på 50 meters dyp (noe som jeg håper aldri skjer). Det er påfallende at det ikke er regulert sjødeponi for å lage næringsareal eller havner i nærhet til den nye skipsleden som Stad Skipstunnel vil skape. Jeg tror at de fleste næringsdrivende som er etablert, eller går med planer om å etablere sin egen bedrift, ville være svært interesserte om nye Stad kommune kunne tilby store næringsareal i nærhet av Stad Skipstunnel og skipsleden i smult farvann til en billig penge.

Sjødeponiene som kommunen må regulere, bør være i nærheten av Stad Skipstunnel og må være av betydelig størrelse, slik at de som skal bygge tunnelen har forutsigbarhet for å kunne levere betydelige mengder med masse over tid. Kystverket har uttalt at byggetiden avhenger blant anna av muligheten til å få unna nok masse kontinuerlig over flere år. Da er det viktig at vi finner gode løsninger sammen med våre nabokommuner. Her er det mange muligheter for å nytte tunnelmassen i nye Stad kommune bla. FV620, en stor Flerbrukshavn på Stadlandet, næringsareal på Flatraket, næringsareal på Årsheim og lignende.

Det er viktig å legge til rette for nyetableringer og ikke minst de lokale selskapene, viktig pga. skatteinntekter og sikre arbeidsplasser. Men det som er enda viktigere er at dersom vi klarer å legge forholdene til rette slik at de har bedre mulighetene til og tjener penger, de har de økonomiske musklene og evnen til å reinvesterer overskuddet i eksisterende bedrift eller i nye prosjekt som kanskje er litt på siden av kjernevirksomheten. Ervik Havfiske sitt nye Stad Hotel er et glimrende eksempel på dette. Dette skaper arbeidsplasser og synergier som igjen bidrar til en større andel til fellesskapet, store synergier for andre lokale selskap. Vi kan ikke forvente at vi skal leve av å klippe hverandre i nye Stad kommune, vi er avhengig av at politikere i nye Stad Kommune legger til rette for både eksisterende og ny næringsvirksomhet, og da er å regulere sjødeponi for plassering av massen fra Stad Skipstunnel til nærings og havneformål en særdeles god start.