– Må vere eit mål å få ned kontingentar og halleige

foto