Storslagen, forfriskande sjøorm med innslag av djupne

foto