Kultur

Eldre vil bu på Flatraket

foto
Flatraket eldretun fungerte i starten som eit utleigetilbod for eldre som ikkje hadde trong for så mykje hjelp, men som etter kvart sat med eit hus og ein eigedom som blei for mykje arbeid og ansvar. Politikar og pensjonist Johan Kroken meiner Stad kommune ikkje bør selje eldretunet, men bruke det til utleige ikkje minst for eldre. Foto: Arkiv