Har fått 100.000 kroner frå Kulturminnefondet

foto