Opera Nordfjord har fått 210.000 kroner til mangfalds- og inkluderingstiltak

foto