Kultur

Ingebjørg Bratland nytolkar «Luka» – for å skape merksemd rundt vald i nære relasjonar