Nordfjord er det fagre Vestlandet i miniatyr, med brear og høgfjell, storm ved Stad og lune fjordarmar. Her er eit levande nærings- og kulturliv og ei rik kulturhistorie med mange attraksjonar.

Jon Tvinnereim (f. 1936) frå Stryn er hovudforfattar. Han er historikar, førsteamanuensis og tidlegare rektor ved Høgskulen i Volda, og har skrive ei rad bøker med kulturhistoriske emne frå Nordfjord.

Nordfjordboka er eit kunnskapsverk og ein vegvisar om Nordfjord. Arbeidet er inspirert av Jacob Aaland, som heilt frå 1890-åra hadde planar for eit historisk verk for heile regionen. Den første delen, «Soge og samtid», har 28 artiklar om alt frå arkeologi og fiske til byggjeskikk, kunst og idrett. Den andre delen, «Nordfjord rundt», er ei kulturhistorisk reise gjennom sju kommunar: Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Gloppen, Stryn og Hornindal, med omtale av kulturminne, bygningar, verksemder og sentrale personar.

Nordfjordboka er illustrert med over 1300 gamle og nye foto, kart og kunstverk. Tekstane er skrivne av fagfolk. Dette er boka er for alle som ønskjer å lære Nordfjord betre å kjenne - både fastbuande og tilreisande.

Redaksjon: Sverre Folkestad og Torkjell Djupedal. Forfattarar av emneartiklar: Georg Arnestad, Ingrid Berger, Hans Kolbein Dahle, Ove Eide, Petter Eide, Ståle Fitje, Sverre Folkestad, Eldbjørg Fossgard, Kristin Fridtun, Inge Fænn, Asbjørn Gjengedal, Berit Gjerland, Elin Grytting, Annette Holme, Ole J. Johannessen, Karl-Egil Johansen, Anders Kvernberg, Yngve Nedrebø, Atle Nesje, Kolbjørn Nesje Nybø, Karin Walen Rindal, Rasmus Sunde, Arne Sølvberg, Jon Tvinnereim og Jon Ytrehorn.

Utgjevarar: Nordfjord sogelag og Selja Forlag