Kultur

Hurra!! Endeleg feiring av 17. mai igjen!

foto
Etter to år med korona og ikkje feiring av 17. mai, trur komitéen på Nordfjordeid at gleda over å kunne møtest til feiring blir ekstra stor i år. Komitéen for 17. mai seier det meste er i boks, men ønskjer seg gjerne fleire som kan vere med i flaggborga. Her frå venstre: Alf Werner Karlsen (leiar), Tone Sørland (økonomi), Lars Olav Holmøyvik (Flaggborga), Aud Dalseth (pyntenemnd) og Gunn Guddal (program). Tor Muldsvor (aktivitetar) og Arild Førde (nestleiar) er også med i hovudkomitéen. Foto: Inger Træen