foto
ELVANE SØRGDE: Men toårig gjekk ned med flagget til topps. Resultatet for dei siste klassane var svært gode. Foto: Frode Fimland

Hundre år sidan Eid fekk to-årig gymnas