Stolte og glade etter solid plassering under NM Brass