Har starta Eid litteraturgruppe og vil lage litteratursti på Nordfjordeid