- Eg fekk det over meg, ei voldsom sterk kjensle av tap