Kunstig intelligens gjer seg gjeldande på Nasjonalbiblioteket