Sentral aktør for samfunnsutvikling i Nordfjord

foto