‒ Vi skal tilby eit produkt som kan konkurrere med dei bynære festivalane

foto