Kristine Dahl (t.v.) er prosjektkoordinator for Stad 2020, medan Elin Paulsen er prosjektmedarbeidar for informasjon/kommunikasjon. Det er Eid-rådmann Åslaug Krogsæter som er prosjektleiar for Stad 2020. 
            (Foto: Yngve Tolaas)

Kristine Dahl (t.v.) er prosjektkoordinator for Stad 2020, medan Elin Paulsen er prosjektmedarbeidar for informasjon/kommunikasjon. Det er Eid-rådmann Åslaug Krogsæter som er prosjektleiar for Stad 2020. Foto: Yngve Tolaas

Eiga nettside for Stad kommune

Det er no lansert eiga nettside for prosjektet med samanslåing av kommunane Eid og Selje.

Prosjektet "STAD 2020 - Eid og Selje i ny kommune" lanserer no ein felles nettstad for kommunane Eid og Selje i høve arbeidet med å byggje ny kommune.

Her vil du finne informasjon om prosessar, førebuingar og saker på vegen mot nye Stad kommune, som trer i kraft frå 1. januar 2020.

Den felles nettstaden finn du her.