Meiningsmåling

Meiner du at Nordfjord kommune er eit rett namn på ein smanslått kommune av Gloppen og Eid?

Sjå resultat