Meiner du at Eid kommune bør auke eigedomsskatten for å få 2018-budsjettet i balanse?
Du må velge et alternativ

Julemarknad og opning av peparkakebygd

Førjulshelg i Eid

Meiner du at Eid kommune bør auke eigedomsskatten for å få 2018-budsjettet i balanse?
Du må velge et alternativ

Kultur

Hauststemne med mange rekruttar

– Det blir jobba godt

Kommunebudsjettet for 2018:

Fleire spørsmål enn svar

Opplæringstilbodet for 2018–19:

Har vedteke utlysinga

Lokaldemokratiundersøkinga

Gjer for lite for sårbare

Lokaldemokratiundersøkinga

Ryddig i Eid – misnøye i Selje

Regional transportplan for Sogn og Fjordane

Om kystveg og andre vegprioriteringar