Spill

Meningsmåling

Meiner du det er greitt å leggje ned ferjesambandet Stårheim - Isane for å finansiere bru i ytre Nordfjord som ein del av kystvegen Måløy - Florø?  • 128%
     
  • 271%
     
  • Antall stemmer: 966

Kjøp elektronisk avis

Nyttige lenker

follow.gif

eidaportalen150x55.gif

serviceguiden1.gif


Veret

Redaktøransvar

Ansvarleg redaktør

Tormod Flatebø

Dersom nokon føler seg råka av urettmessig omtale, oppmodas dei til å ta kontakt med redaksjonen i Fjordabladet, telefon 57 88 53 18  eller e-post: redaksjon@fjordabladet.no. Det er også høve til klage nettstaden for brot  på god presseskikk til Pressens Faglige Utvalg, pb. 624 Sentrum, 0106 Oslo.Vi gjer elles merksam på at innhaldet på websidene er beskytta i medhald av Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)

Nyhende

Publisert 24.04.2014 - 18:08
Therse Hjelmeset1.jpg

På jakt etter «Jaktjentene»

− Å få med jenter på jakt har vore ei utfordring. Dette gjeld både storvilt- og småviltjakt. Dette ønskjer Eid Jeger og Fisk å gjere noko med. Difor er oppmoding at fleire jenter både tek jegerkurs og ikkje minst deltek aktivt på jakt.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 24.04.2014 - 17:39
Knut Tore Nes Hjelle 2.jpg

− Skytebanen må vike om den hindrar utviklinga

HJELLE: − Det er skytebana som er problemet. Ved å oppretthalde skytebana legg ein band på utvikling i Eid og nytt bustadfelt på Hjelle.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 23.04.2014 - 15:50
Alfred Bjørlo og Rune Hovde3.jpg

Ørsta Høgre går for midtre

SAMFERDSLE: − Slik situasjonen no har vorte, ønskjer Ørsta Høgre difor å prioritere kryssing av Ørstafjorden og Voldatunellen saman med  ei midtre linje gjennom Nordfjord med trasé gjennom Stigedalen og med kryssing av Voldsfjorden.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 23.04.2014 - 15:48
Siste tale nett.jpg

– Næringslivet står sterkast i midtre

– Det er ikkje sant at E39 må gå i indre på grunn av næringslivet. Statistisk sentralbyrå sine tal fortel oss faktisk at næringslivet totalt sett står mykje sterkare i midtre enn i indre. Det seier styremedlem i Nordfjord Vekst, Eli Førde Aarskog som også representerer Nordfjord Hotell, ei av fleire større reiselivsverksemder langs midtre trasé av E39.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 22.04.2014 - 17:30
Olsen E39 midtre2.JPG

− Midtre er einaste trase som vil skape ein ny stor bu- og arbeidsmarknadsregion

NÆRING/SAMFERDSLE: − Eit overveldande fleirtal av transportbedriftene i Nordfjord har i skriv til Samferdselsministeren sagt klart frå at E39 må leggast midt i regionen, og erstatte dagens ferje Lote-Anda med bru.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 22.04.2014 - 17:07
Victor Norman 3.jpg

− Midtre trase klart best for Nordfjord

SAMFERDSLE: − Berre midte trase vil gje Nordfjord ein fullt ut integrert arbeidsmarknad, seier Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen i Bergen, til smp.no.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 22.04.2014 - 15:50
foto_Linn_og_Njal_Wilberg.JPG

Verdas fyrste strøymeteneste på nynorsk

MUSIKK: Som fyrste musikkteneste i verda, kan Beat no tilby brukarane sine ei strøymeteneste på nynorsk.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 22.04.2014 - 15:07
Didrik og Emil.jpg

Madelen Berg er med når Emil og Didrik syng for grunnlova

KULTUR: Madelene Berg frå Eid er med når brørne Emil og Didrik Solli-Tangen komande søndag syng klassiske perler i Operahuset Nordfjord, i samband med grunnlovsjubileet.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 21.04.2014 - 19:34
serieoppsett11.jpg

Tok poeng mot seriefavoritt

Ei scoring av Henning Haugen gav Eid eitt poeng i serieopninga borte mot Bergsøy.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 21.04.2014 - 11:21
eid herrar.jpg

I dag brakar det laust

Både damelaget og herrelaget til Eid opnar seriespelet i dag.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 19.04.2014 - 14:35
politibil ny21.jpg

Framleis stille påske for politiet

Påskefeiringa i Nordfjord går roleg føre seg.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 18.04.2014 - 21:56
Sveinung Rotevatn10.jpg

Sosialdemokrati på 1-2-3 med Frank Willy

POLITIKK: - Frp-politikar Frank Willy Djuvik fortener honnør for å bevege seg bort frå slagorda og over på ein diksusjon om fakta i sitt ferske blogginnlegg i E39-saka.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 18.04.2014 - 18:13
Mats Andersson6.jpg

Løft blikket, Frank Willy

SAMFERDSLE: Mats Andersson, dagleg leiar i Nordfjordkryssing AS, svarar her på blogginnlegget til Frank Willy Djuvik.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 18.04.2014 - 18:03
Frank Willy Djuvik13.jpg

Indre line gjev dei beste regionale og samfunnsøkonomiske gevinstane

 «Det er av og til slik at ein lurer på om vi har journalistar i Sogn og Fjordane som evnar å stille kritiske spørsmål. I ei tid der sosiale media overtek mykje av rolla til dei tradisjonelle media, så burde jo papiravisene og NRK nettopp satse på kritisk journalistikk, fagleg tyngde og djupneinformasjon.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 18.04.2014 - 14:20
Nordfjordbru LMG7.jpg

Ofrar ikkje flyplass og sjukehus

MEININGSMÅLING: Seks av ti miner det er feil å ofre lokalsjukehus og/eller flyplass i byte mot ferjefri fjordkryssing.

» Les heile saka