Meiningsmåling

Regjeringa meiner det er for mange og små kommunar. Er du samd eller usamd i at det trengst større kommuneeiningar for å løyse framtidas utfordringar?

Sjå resultat