Meiningsmåling

Er du samd med arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) i at det er naudsynt med endringar/tilpassingar av Arbeidsmiljølova?