Meiningsmåling

Har vi for mange flyplassar i Sogn og Fjordane?