Polls

Kva kommunar meiner du det vil vere naturleg for Eid å slå seg saman med?

Sjå resultat