Meiningsmåling

Meiner du at det er greitt at Helse Førde HF legg ned ambulansestasjonar for å samle dei attverande i større einingar?