Spill

Meningsmåling

Lærarane er i streik. Ein viktig grunn til arbeidskonflikten er usemje mellom partane om kor mykje bunde dagleg tid lærarane skal ha på skulen. Støttar du læraranestreiken?  • 141%
     
  • 258%
     
  • Antall stemmer: 827

Kjøp elektronisk avis

Nyttige lenker

follow.gif

eidaportalen150x55.gif

serviceguiden1.gif


Veret

Redaktøransvar

Ansvarleg redaktør

Tormod Flatebø

Dersom nokon føler seg råka av urettmessig omtale, oppmodas dei til å ta kontakt med redaksjonen i Fjordabladet, telefon 57 88 53 18  eller e-post: redaksjon@fjordabladet.no. Det er også høve til klage nettstaden for brot  på god presseskikk til Pressens Faglige Utvalg, pb. 624 Sentrum, 0106 Oslo.Vi gjer elles merksam på at innhaldet på websidene er beskytta i medhald av Lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverksloven)

Nyhende

Publisert 29.08.2014 - 16:19
Maaloy regnboge1.jpg

Flest arbeidslause på kysten - uendra i Eid

ARBEIDSLØYSE: Kystkommunane Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje har nær halvparten av alle heilt arbeidslause i fylket.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 29.08.2014 - 15:16
Gunn Marit Haugsbø.jpg

Felles markering over heile landet

LÆRARSTREIKEN: Komande tysdag, den 2. september, vil Utdanningsforbundet sine medlemmer samlast til markeringar fire stadar i fylket.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 29.08.2014 - 12:48
Henny Koppen nett ingress.jpg

Bestemor vil snart bli prest

Ho er høgskulelektor, dirigerer to kor, er 59 år og bestemor. Til jul vil Henny Koppen frå Stryn også vere klar for ei prestestilling.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 29.08.2014 - 12:31
Fjellregion ingress.jpg

Besøk for å sjå på distriktsutvikling i Eid

Torsdag var nitten representantar frå Fjellregionen på besøk i Førde og Eid. Målet var å sjå på regionsamarbeid og distriktsutvikling her i fylket.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 28.08.2014 - 16:19
Per A Kjøllesdal og Terje Gjengedal SFE.jpg

Ekstraordinært halvårsresultat for SFE

Sogn og Fjordane Energi (SFE) oppnådde eit resultat etter skatt i første halvår 2014 på 343  millionar kroner.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 27.08.2014 - 15:27
Grunneigarar på stokkenes og langeland nett.jpg

Kommunen vil ta 112 dekar fulldyrka mark på Stokkenes - grunneigarane protesterer

I sin iver etter å legge til rette for nye næringar, er politikarane i Eid i ferd med å øydelegge eksisterande.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 27.08.2014 - 14:56
Barn på hjelle gangveg 3 nett.jpg

– Ei utsetting får alvorlege konsekvensar

Ordførar Alfred Bjørlo (V) har sendt brev til samferdsleminister Ketil Solvik Olsen der han innstendig ber om at regjeringa held på Statens vegvesen si prioritering av E39/Rv 15 på strekninga mellom Hjelle og Nor bru.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 26.08.2014 - 16:41
norges lover7.jpg

10.000 kroner i bot for promillekøyring

NORDFJORDEID: Ein mann i første halvdel av tjueåra er i Fjordane tingrett dømd for promillekøyring. Den dømde er heimehøyrande i Eid, der promillekøyringa også fann stad.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 26.08.2014 - 16:08
marit aakre tennø3.jpg

NRK er viktig for nynorsk

SPRÅK: Kulturdepartementet har varsla at dei vil lage ei eiga stortingsmelding om NRK. Denne veka går fristen ut for ein høyringsrunde om NRK-plakaten. Mållaget peikar på at NRK-plakaten har vore ein suksess med tanke på å syna fram nynorsk og dialekt i heile Noreg.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 26.08.2014 - 15:51
Audun Heggestad med sykkel.JPG

Trygg Trafikk: - La barna sykle og gå til skulen

TRAFIKK: − Når foreldre råkøyrer sine eigne barn til skulen, set dei naboen sine barn i fare. Gje dei heller ein sunn og god start på dagen. La barna sykle eller gå! seier Audun Heggestad i Trygg Trafikk.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 26.08.2014 - 15:35
Jenny Følling 7.jpg

Lokallagsleiar med full støtte til Jenny Følling

POLITIKK: NRK Sogn og fjordane framstiller Jenny Følling sin uttale om partistøtte i eit ufortent dårleg lys.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 25.08.2014 - 15:02
Mogrenda nett.jpg

Saknar skilt i Mogrenda

Håkon Bøen bur i Mogrenda. Der er det flott å bu, men han føler at det er noko som manglar; nemleg eit skilt.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 24.08.2014 - 20:23
Jenter opera nett.jpg

Mange ungdommar i operakoret

Førebuingane til årets operaframsyning, Søner av sola, er godt i gang. I år er det spesielt mange ungdommar med i operakoret.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 24.08.2014 - 17:13

Festfotball på stadion

Damelaget til Eid knuste Florø i dagens heimekamp på Eid stadion.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 23.08.2014 - 22:37
kraftlinje 261 nett.jpg

Blir ferdig i Eid i løpet av året

Statnett er godt i rute med arbeidet med 420 kV-kraftleidningen gjennom Eid. Fristen for ferdigstilling fram til Åskåra er i juni-juli 2015.

» Les heile saka