Meiningsmåling

Meiner du at det bør gjennomførast ei folkeavrøysting i høve kva kommune(ar) i Eid eventuelt skal slå seg saman med?