Noreg krev nye grensereglar i Schengen 

Noreg ber EU om å endre reglane slik at det blir lettare å innføre grensekontroll internt i Schengen-området. 

Noreg, Danmark, Tyskland, Austerrike og Frankrike har no sendt eit felles forslag til EU-kommisjonen om saka.

Der ber dei fem landa om meir fleksible reglar for indre grensekontroll i Schengen.

– Dette er ei tilpassing til den verkelegheita vi lever i. Det er ikkje ei juridisk verkelegheit, men den verkelege verda, seier Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg.

Ho meiner kvart enkelt land må kunne innføre grensekontroll når det er behov for det, og behalde den så lenge det er behov for det.

I dag opnar regelverket for at det kan innførast mellombels grensekontroll i opptil seks månader dersom det oppstår alvorlege sikkerheitstruslar.

Den tidsgrensa er ikkje tilpassa dagens kontekst, der det eksisterer ein varig terrortrussel, skriv dei fem Schengen-landa i forslaget som no er oversendt til EU-kommisjonen. Dei krev at medlemsland må få høve til å innføre meir langvarig grensekontroll.

Noreg kontrollerer i dag ferjer som kjem til frå Danmark, Sverige og Tyskland, men EU-kommisjonen har kravd at denne kontrollen må avsluttast innan 11. november.

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos meiner det ikkje lenger finst nokon god grunn til å forlenge kontrollen.

– Vi skal diskutere det med ministrane. Men eg meiner tida er inne for å gå tilbake til normalen i Schengen, seier han.

(©NPK)

Siste nyhende

Kurdarane i Irak vil halde folkeavstemming trass motstand

Leiarane i Kurdistan nektar å avblåse folkeavstemminga om lausriving måndag, trass i truslar og åtvaringar frå mange kantar.

Corbyn: – Brexit-planane til regjeringa er framleis uklare

Regjeringa til statsminister Theresa May har framleis ikkje klargjort kva slags forhold Storbritannia skal ha til EU etter brexit, meiner Jeremy Corbyn.

Theresa May avviser EØS-løysing

EØS er ikkje godt nok for det britiske folk, meiner statsminister i Storbritannia Theresa May.

Båt med flyktningar forliste i Svartehavet – 15 døde

15 personar mista livet då ein båt med flyktningar forliste i Svartehavet utanfor Tyrkia tidleg fredag, melder kystvakta.

18-åring sikta for T-baneangrepet i London

Ein 18 år gammal mann er sikta for drapsforsøk i samanheng med sprengladninga som gjekk av i T-banesystemet i London førre fredag.