Passasjernedgang for SAS i november

SAS frakta 2,28 millionar i november, ein nedgang på 4,8 prosent frå same månad i fjor. 

Men samtidig som passasjertalet går ned, aukar den såkalla yielden – altså kor mykje selskapet tener per passasjer per kilometer. I november i år var yielden på 1 svensk krone, ein oppgang på 9 prosent.

SAS-flya er likevel tommare enn i fjor. Fyllingsgraden var på 68,6 prosent, ein nedgang på 5,1 prosent frå i fjor.

SAS skriv at trafikktal a november er på linje med nivåa før 2016, og selskapet forventar at denne trenden held fram i resten av 2017/2018.

(©NPK)

Siste nyhende

Ein person omkom i kollisjon i Østfold

Ein person er bekrefta omkommen etter ein frontkollisjon mellom ein lastebil og ein personbil på riksveg 111 ved Veberg i Østfold.

Stadig fleire leverer inn farleg avfall

I fjor vart det levert inn rundt 1,48 millionar tonn farleg avfall. Det er ein auke på 5 prosent frå året før, og ein auke på heile 84 prosent sidan 2003.

SSB: – Fleire lærarar gav ingen effekt på karakterane

Satsinga på 600 fleire lærarar på ungdomsskuletrinnet har ikkje gitt noka betring i karakterane til elevane. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Auka overskot for SAS

SAS hadde eit årsresultat på 1,73 milliardar svenske kroner før skatt for rekneskapsåret 2016/2017, mot 1,4 milliardar kroner i 2015/2016.

Storebrand største rentefond blir fossilfritt

Storebrand fjernar energiselskap frå sitt største rentefond for å gjere fondet fossilfritt.