Tema

torsdag 22.07 2021

Aktuell profil

Olve Grotle, Høgre

‒ Eg er veldig opptatt av å få til gode samarbeid, og håper eg er med på å få det til.

Atle Hamar om stortingsvalet og Alfred Bjørlo:

– Han er fylket sin fremste kandidat

– Kjell Opseth (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp) er døme på politikarar frå Sogn og Fjordane som har har fått gjennom viktige saker for fylket. Elles har det vore syltynt.

tirsdag 20.07 2021

Aktuell profiil

Geir Oldeide - Raudt

– Eg innbiller meg at eg er flink til å samarbeide og gjere andre gode.

fredag 16.07 2021

Meir enn kvar fjerde stortingspolitikar tek ikkje attval

Nesten 30 prosent av dei folkevalde, 50 av 169 faste representantar, har takka nei til ein ny periode på Stortinget.

torsdag 15.07 2021

Meiningar

La oss bygge hele Norge

Vårt mål er å skape en positiv utvikling både små og store steder. Derfor er jeg opptatt av å bygge samfunnet nedenfra. Jeg mener det er riktig å desentralisere makt, bosetting og arbeidsplasser, kapital og kompetanse.

Meiningar

Raudt vil stoppe utflagging av oppdrag i offentleg regi

Raudt krev at den politiske leiinga i Vestland fylke (SP, AP, SV, MDG, V og KrF) no utfordrar administrasjonen si avgjerd om å gje bygginga av nytt opplæringfartøy til eit verft i utlandet.

tirsdag 13.07 2021

Kronikk

Mer vei for pengene

Jeg vet det er mange som skal oppleve Norge fra veien i sommer. Noen vil i år måtte beregne mer tid i kø og venting. Da kan det bli ekstra mye mas og spørsmål om når vi snart er fremme fra baksetet. Men da kan dere skylde på meg – for vi bygger nemlig rekordmye vei over hele landet.

mandag 12.07 2021

Lesarinnlegg

Kvifor Alfred på tinget er ein god idé

I Stad Venstre har vi registrert ei viss uro blant folk sidan ordførar Alfred Bjørlo er toppkandidat i Sogn og Fjordane valkrins til Stortingsvalet 13. september.

mandag 21.06 2021

Meiningar

Ein varsla lærarmangel

søndag 20.06 2021

Støttar lærarane - avskilting må stoppast no!

mandag 07.06 2021

Meiningar

ME – på tide å ta sjukdomen på alvor

Meiningar

Vi må verne om streikeretten

lørdag 05.06 2021

Sigurd inn i Sp sitt sentralstyre

Sigurd Reksnes frå Haugen vart laurdag nyvald medlem av Senterpartiet sitt sentralstyre.

onsdag 19.05 2021

Meiningar

Ja til matproduksjon i heile landet

onsdag 28.04 2021

Set fokus på utfordringar for kyst-Norge

Utfordringar med 100-meters belte, tome hus og attgrodde grender og naturvern er nokre av sakene som William Dalsbø (KrF) frå Stadlandet er opptatt av.

tirsdag 27.04 2021

Meiningsmåling

Sp viser dei andre partia vintervegen i Sogn og Fjordane

Ei omfattande meiningsmåling in regi av NRK viser det andre målingar har vist tidlegare: SP er no uslåeleg i distrikta og særleg i Sogn og Fjordane med landets beste måling på 38.8 %.

søndag 25.04 2021

SV landsmøte

Ferdig med landsmøte og Hege er klar for valkamp

Søndag vart SV sitt landsmøte avslutta. Stortingskandidat for SV i Sogn og Fjordane, Hege Lothe, er nøgd med resultatet og gler seg til ein valkamp der det å redusere forskjellar og utslepp blir dei viktigaste sakene. 

Venstre: Fullt gjennomslag for å flytte Staten ut

Venstre sitt landsmøte har i dag vedtatt at statleg tilsette som ønskjer å flytte frå større byar til distrikta, skal få «flytterett til eigen jobb» dersom dei jobbar med oppgåver som ikkje er stadbundne.

Gjennomslag for fritt skuleval på tvers av fylkesgrenser

Landsmøtet til Venstre går no for fritt skuleval på tvers av fylkesgrenser.

søndag 28.03 2021

Frp vil ha koronastøtte til familieeigde hotell

- Vi fryktar at koronarestriksjonane tar knekken på fleire av hotella, seier Anfinn Sjåstad i Frp.