Tema

lørdag 08.01 2022

Opnar for at alle over 18 år kan få oppfriskingsdose

onsdag 05.01 2022

Seks nye smitta i Stad

I løpet av den siste veka har seks personar i Stad fått påvist covid-19. Ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld er dette ein oppsamlingseffekt.

mandag 03.01 2022

55 år og eldre får 3. dose denne veka

– Før jule- og nyttårshelga hadde dei fleste over 65 år fått den 3. vaksinedosen. Denne veka startar vi med dei over 55 år.

mandag 20.12 2021

Nokre få nye smittetilfelle

Sidan smitteutbrotet i Stad brøyt ut i månadsskifte november/desember har 64 personar fått påvist covid-19.

søndag 19.12 2021

Alle over 18 år får tilbod om oppfriskingsdose innan utgangen av februar

Regjeringa har som mål at alle over 18 år skal få tilbod om oppfriskingsdose innan utgangen av februar 2022.

tirsdag 30.11 2021

Bestilt fleire vaksinar – set opp ekstra dag

Stad kommune har bestilt ekstra vaksinar og har no sette opp ein ekstra dag med oppfriskingsdose.

torsdag 11.11 2021

Oppfriskingsdose vert prioritert frå neste veke

Neste veke skal Stad kommune i gong med oppfriskingsdose til dei som er 65 år og eldre.

torsdag 21.10 2021

Startar influensavaksineringa

I år er det god tilgang

Det er god tilgang på influensavaksinar i år ifølgje kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld. Neste veke vert det vaksinering av risikogruppene.

mandag 30.08 2021

Startar opp vaksinasjon av 16. – og 17. åringar

No vaksinerer Stad med Pfizer og Moderna

Vaksinasjonsarbeidet i Stad kommune held fram, og frå denne veka tar kommunen også i bruk Moderna. Frå neste veke av startar Stad opp med vaksinering av 16.- 17. åringar.

søndag 08.08 2021

Slik jaktar Noreg på vaksinedosar i Europa

Helseminister Bent Høie røper at regjeringa forhandlar med fleire land i Europa om å byte eller kjøpe ekstra vaksinedosar. Lykkast dei, kan vaksinetempoet auke.

85 prosent har fått første vaksinedose i Stad

I Stad har no 85 prosent av alle innbyggjarar over 18 år fått første vaksinedose, og 47 prosent av alle over 18 år er fullvaksinerte.

onsdag 21.07 2021

Håpar Stad ikkje må seie ifrå seg vaksinar

– No er det god tilgang på vaksine

Kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld oppmodar alle som ikkje har fått seg time til første dose om å bestille så snart som mogleg. Han håpar Stad kommune ikkje vert nøydde til å seie nei til fleire vaksinedosar i veke 32.

torsdag 15.07 2021

Opnar for at alle over 18 år kan bestille time

Frå 15. juli kan alle personar i Stad over 18 år bestille seg time til vaksinering.

tirsdag 06.07 2021

2807 personar er fullvaksinerte

No er talet på fullvaksinerte i Stad 2807 personar.

torsdag 17.06 2021

No er 2495 personar fullvaksinerte i Stad

Stad kommune er godt i gong med å vaksinere gruppe 8, og torsdag vart det også opna opp for at gruppe 9 kan bestille time.

tirsdag 15.06 2021

– Det er framleis ein god del ledige plassar igjen

Stad kommune er godt i gong med å vaksinere gruppe åtte og over 600 personar i denne gruppa har fått ei dose. Måndag la Stad kommune ut fleire timar til vaksinasjon.

mandag 07.06 2021

Intervallet mellom vaksinedosane blir korta ned frå 12 til ni veker

Regjeringa har vedteke å korte intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinane frå 12 til 9 veker etter råd frå Folkehelseinstituttet (FHI).