Tema

fredag 22.05 2020

Kontrollerte tungbilar på Kjøs

Fredag hadde Statens vegvesen ein tungbilkontroll på Kjøs.

onsdag 06.05 2020

Ein varebil hadde 200 kilo overvekt

Statens vegvesen hadde onsdag kontroll på Nordfjordeid.

tirsdag 05.05 2020

Kontroll på Nordfjordeid:

Hadde overlast på 1300 kilo

Tysdag hadde Statens vegvesen kontroll på Nordfjordeid trafikkstasjon.

mandag 20.04 2020

Tre køyretøy var for tunge

Statens vegvesen kontrollerte 27 køyretøy på Nordfjordeid måndag.

torsdag 16.04 2020

Fleire måtte til verkstad

Under kontrollen som Statens vegvesen hadde torsdag, vart totalt 16 køyretøy kontrollert.

onsdag 15.04 2020

Fleire fekk køyreforbod og gebyr

32 køyretøy vart kontrollert då Statens vegvesen hadde kontroll på Kjøs tysdag denne veka.

tirsdag 07.04 2020

Fleire fekk bruksforbod

Statens vegvesen har dei siste dagane hatt kontrollar både på Nordfjordeid og Kjøs.

torsdag 02.04 2020

Kontrollerte tungtransporten på Nordfjordeid

Statens vegvesen hadde kontroll tysdag på Nordfjordeid der tungtransport og vekt var i fokus.

onsdag 04.03 2020

Fekk gebyr på 3350 kroner

Statens vegvesen hadde kontroll ved Lefdal/Nordfjordeid tysdag og sjåførar fekk gebyr og åtvaring.

tirsdag 03.03 2020

Ein sjåfør meld til politiet

Under Statens vegvesen sin kontroll ved Kjøs måndag, var det fleire som fekk bruksforbod, gebyr og åtvaring. Ein sjåfør vart også meld til politiet.

torsdag 20.02 2020

To fekk åtvaring under kontroll

Statens vegvesen kontrollerte 13 køyretøy på Kjøs onsdag kveld og natt.

onsdag 19.02 2020

Fekk gebyr på 8000 kroner

Statens vegvesen hadde tysdag kveld og natt til onsdag kontroll på Lefdal. Fleire fekk bruksforbod og ein sjåfør fekk gebyr.

torsdag 09.01 2020

Åtte fekk åtvaring etter brot på regelverk

Statens vegvesen kontrollerte tungtransport og køyre og kviletida på Kjøs.

onsdag 08.01 2020

To fekk bruksforbod

Statens vegvesen var natt til onsdag på plass på Kjøs der dei kontrollerte tungtransport og køyre og kviletida.

tirsdag 07.01 2020

Fleire fekk åtvaring og gebyr

Under kontrollen ved Kjøs måndag kveld og natt kontrollerte Statens vegvesen 39 køyretøy. Fleire av desse hadde manglar og feil.

torsdag 31.10 2019

Fire hadde tekniske manglar

Onsdag var Statens vegvesen på plass med kontroll på Stadlandet/Selje.

onsdag 30.10 2019

Fire måtte punge ut

tirsdag 29.10 2019

Ein førar meld

Måndag kveld hadde Statens vegvesen kontroll av tungtransport og køyre og kviletida på Kjøs.