Tema

mandag 19.10 2020

Lastebilfirma meldt for brot på køyre- og kviletida

Det var fleire som fekk åtvaring og gebyr då Statens vegvesen hadde kontroll på Kjøs. Eit lastebilfirma vart også meldt.

tirsdag 06.10 2020

Manglande lys, sota plastfilm og dårleg sikring

Fleire fekk mangellappar og køyreforbod då Statens vegvesen kontrollerte tungbilar og lettbilar på Nordfjordeid.

mandag 05.10 2020

Køyrde med for langt vogntog

To fekk køyreforbod under kontrollen til Statens vegvesen på Kjøs.

tirsdag 29.09 2020

Oljelekkasje, mangel på skilt og brot på køyre og kviletid

Fleire fekk bruksforbod og mangellappar då Statens vegvesen hadde kontroll på Kjøs måndag.

torsdag 17.09 2020

Køyrde med nettbrettet i siktsona

Statens vegvesen hadde natt til torsdag kontrollar på Kjøs, og fleire fekk køyreforbod.

onsdag 16.09 2020

Spesialtransport fekk køyreforbod

Under kontrollen Statens vegvesen hadde natt til onsdag fekk ein spesialtransport køyreforbod.

tirsdag 15.09 2020

Fekk 8000 i gebyr

Statens vegvesen kontrollerte 27 tungbilar og ein lettbil på Kjøs.

onsdag 02.09 2020

Hadde 200 kilo for mykje

Det var fleire som fekk bruksforbod og mangellappar då Statens vegvesen hadde kontroll på Nordfjordeid tysdag.

tirsdag 18.08 2020

Fleire hadde manglar under kontroll

Statens vegvesen hadde kontroll på Kjøs der totalt 37 køyretøy vart kontrollert.

torsdag 13.08 2020

To køyretøy vart sende rett til verkstad

Statens vegvesen hadde storkontroll på Kjøs torsdag, og det var fleire bruksforbod, manglar og gebyr.

tirsdag 11.08 2020

Overlast, tekniske manglar og skilt på feil plass

Statens vegvesen kontrollerte 52 tungbilar på Kjøs tysdag, og det var fleire som fekk bruksforbod og skriftlege manglar.

mandag 10.08 2020

Hadde 200 kilo i overlast

Statens vegvesen hadde kontroll på Nordfjordeid måndag der totalt 59 køyretøy vart kontrollert.

torsdag 09.07 2020

Sjåfør meld for å ha køyrt utan førarkort for tilhengar

Under kontrollen på Kjøs torsdag vart ein sjåfør meld, og fleire fekk bruksforbod.

onsdag 08.07 2020

Ein sjåfør vart meldt og fleire fekk gebyr

Det var fleire som fekk gebyr og mangellappar under kontrollen på Kjøs onsdag. Ein sjåfør vart også meldt.

tirsdag 07.07 2020

To lastebilsjåførar vart melde

Under kontrollen på kjøs tysdag vart to lastebilsjåførar melde og fleire fekk også bruksforbod.

mandag 06.07 2020

Hadde overlast på 1200 kilo

Fleire fekk gebyr og bruksforbod då Statens vegvesen hadde kontroll på Nordfjordeid måndag.

torsdag 02.07 2020

Mesta hadde lågaste tilbod

Statens vegvesen har fått inn tilbod frå seks firma som vil bygge Skipenes bru. Skilnaden mellom høgste og lågaste anbod var tett på 9,4 millionar kroner.

mandag 29.06 2020

Nye koronatiltak på riksvegane i vest

430 nye koronamillionar til utbetringar på riksvegane sikrar aktivitet i anleggsbransjen utover hausten.

tirsdag 23.06 2020

Utanlandsk vogntog fekk 7400 kroner i gebyr

Statens vegvesen hadde natt til tysdag ein kontroll på Kjøs der både tungbilar og lette køyretøy var i fokus.

onsdag 17.06 2020

Fleire tungbilar fekk bruksforbod

Statens vegvesen kontrollerte 32 tungbilar på Kjøs onsdag.

mandag 08.06 2020

Skipenes bru

Skal rivast og byggast ny

Ifølgje Statens vegvesen er planen å starte arbeidet på Skipenes bru til hausten. Då skal brua rivast og bli erstatta med ei ny bru.

torsdag 04.06 2020

Eit vogntog hadde knust frontrute

Torsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Nordfjordeid.

fredag 22.05 2020

Kontrollerte tungbilar på Kjøs

Fredag hadde Statens vegvesen ein tungbilkontroll på Kjøs.

onsdag 06.05 2020

Ein varebil hadde 200 kilo overvekt

Statens vegvesen hadde onsdag kontroll på Nordfjordeid.

tirsdag 05.05 2020

Kontroll på Nordfjordeid:

Hadde overlast på 1300 kilo

Tysdag hadde Statens vegvesen kontroll på Nordfjordeid trafikkstasjon.

mandag 20.04 2020

Tre køyretøy var for tunge

Statens vegvesen kontrollerte 27 køyretøy på Nordfjordeid måndag.

torsdag 16.04 2020

Fleire måtte til verkstad

Under kontrollen som Statens vegvesen hadde torsdag, vart totalt 16 køyretøy kontrollert.

onsdag 15.04 2020

Fleire fekk køyreforbod og gebyr

32 køyretøy vart kontrollert då Statens vegvesen hadde kontroll på Kjøs tysdag denne veka.

tirsdag 07.04 2020

Fleire fekk bruksforbod

Statens vegvesen har dei siste dagane hatt kontrollar både på Nordfjordeid og Kjøs.

torsdag 02.04 2020

Kontrollerte tungtransporten på Nordfjordeid

Statens vegvesen hadde kontroll tysdag på Nordfjordeid der tungtransport og vekt var i fokus.

onsdag 04.03 2020

Fekk gebyr på 3350 kroner

Statens vegvesen hadde kontroll ved Lefdal/Nordfjordeid tysdag og sjåførar fekk gebyr og åtvaring.

tirsdag 03.03 2020

Ein sjåfør meld til politiet

Under Statens vegvesen sin kontroll ved Kjøs måndag, var det fleire som fekk bruksforbod, gebyr og åtvaring. Ein sjåfør vart også meld til politiet.

torsdag 20.02 2020

To fekk åtvaring under kontroll

Statens vegvesen kontrollerte 13 køyretøy på Kjøs onsdag kveld og natt.

onsdag 19.02 2020

Fekk gebyr på 8000 kroner

Statens vegvesen hadde tysdag kveld og natt til onsdag kontroll på Lefdal. Fleire fekk bruksforbod og ein sjåfør fekk gebyr.

torsdag 09.01 2020

Åtte fekk åtvaring etter brot på regelverk

Statens vegvesen kontrollerte tungtransport og køyre og kviletida på Kjøs.

onsdag 08.01 2020

To fekk bruksforbod

Statens vegvesen var natt til onsdag på plass på Kjøs der dei kontrollerte tungtransport og køyre og kviletida.

tirsdag 07.01 2020

Fleire fekk åtvaring og gebyr

Under kontrollen ved Kjøs måndag kveld og natt kontrollerte Statens vegvesen 39 køyretøy. Fleire av desse hadde manglar og feil.

torsdag 31.10 2019

Fire hadde tekniske manglar

Onsdag var Statens vegvesen på plass med kontroll på Stadlandet/Selje.

onsdag 30.10 2019

Fire måtte punge ut

tirsdag 29.10 2019

Ein førar meld

Måndag kveld hadde Statens vegvesen kontroll av tungtransport og køyre og kviletida på Kjøs.